El-eftersyn

Ved ejendomshandel

El-eftersynsordningen er obligatorisk ved hushandel når der tegnes en ejerskifteforsikring.
Eftersynet udføres efter sikkerhedsstyrelsens retningslinjer og er derfor ens i hele landet og til samme, faste pris. Eiland er med i ordningen og kan hjælpe dig, ring og vi booker en tid til dig.

Landbrug

El-rapport

Eiland udfører el-eftersyn af landbrugs-installationer. Eftersynet består af en omfattende gennemgang af ejendommens elinstallationer. Hvis ejendommen lever op til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen, så kan du med en fejlfri rapport, opnå rabat hos dit forsikringsselskab.

Virksomhed

Enegioptimering

Eiland er i besiddelse af en energi analysator, hvormed vi kan udføre punktmåling i virksomhedes installationer. Derved kan vi udføre en oversigt og finde hvor de største forbrug ligger i produktionen.
Ved en beregning kan vi fremvise tilbagebetalingstider, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at ændre adfærd eller udskifte produkter.

Der er store muligheder i dag for at spare 20-30% på dit energiforbrug. Ifølge Energistyrelsen spildes der 200 mil kwh om året i Danmark.

Termografering

Før fejlen opstår

Termografering af el-tavler er ved at være en standard og et årlig krav i produktionsvirksomheder, som har en produktionstabs-forsikring. Termograferingen sikrer, at vi finder en mulig fejl i el-tavlen, før den skaber problemer.

Der bliver udarbejdet en udførlig rapport, med måling og billeder af hver enkelt el tavle, som dokumentation til dit forsikringsselskab.