El Eftersyn

Ved ejendomshandel

El-eftersynsordningen er obligatorisk ved hushandel når der tegnes en ejerskifteforsikring.

Eftersynet udføres efter sikkerhedsstyrelsens retningslinjer og er derfor ens i hele landet og til samme, faste pris. Eiland er med i ordningen og kan hjælpe dig - ring og vi booker en tid til dig.

 
Elinstallation Erhverv

Landbrug

El-rapport

Eiland udfører el-eftersyn af landbrugs-installationer. Eftersynet består af en omfattende gennemgang af ejendommens elinstallationer. Hvis ejendommen lever op til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen, så kan du med en fejlfri rapport, opnå rabat hos dit forsikringsselskab.
Elinstallation Industri & landbrug

Virksomhed

Energioptimering

Eiland er i besiddelse af en energi-analysator, hvormed vi kan udføre punktmåling i virksomhedes installationer. Derved kan vi udføre en oversigt og finde hvor det største forbrug ligger i produktionen.

Ved en beregning kan vi fremvise tilbagebetalingstider, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at ændre adfærd eller udskifte produkter.

Der er store muligheder i dag for at spare 20-30% på dit energiforbrug. Ifølge Energistyrelsen spildes der 200 mil kwh om året i Danmark.

Elinstallation Privat

Termografering

Før fejlen opstår

Termografering af el-tavler er ved at være en standard og et årligt krav i produktionsvirksomheder, der har en produktionstabs-forsikring.

Termograferingen sikrer, at vi finder en mulig fejl i el-tavlen, før den skaber problemer.

Der bliver udarbejdet en udførlig rapport, med måling og billeder af hver enkelt el-tavle, der kan bruges som dokumentation til dit forsikringsselskab.

Webshop med elartikler

Kvalitet til gode priser

Vil du vide mere?

Hold dig ikke tilbage. Kontakt os