Image
EilandEl case

Lundebo Specialcenter – Case

”Vi har været glade for at have Eiland Brand og Sikring forbi og lave vores nye ABA-anlæg. Vi ved de laver arbejdet ordentligt. Skulle der være det mindste, så kan vi altid ringe til dem og få hjælp, råd og vejledning. Og så er det dejligt at de mindst 1 gang årligt kommer forbi og laver service på anlægget. Vi er bestemt ikke færdige med at gøre brug af Eiland.”

Allan Trier Christensen, servicemedarbejder på Lundebo Specialcenter

UDFORDRINGEN

Lundebo Specialcenter stod tilbage i 2016 overfor en markant omvæltning. De gamle utidssvarende plejeboliger skulle rives ned, og der skulle bygges helt nye bygninger. Disse skulle bygges med endnu flere muligheder for at tilfredsstille både personalet men især også borgernes behov for tryghed og sikkerhed.

I de gamle afdelinger havde Lundebo tidligere også haft brandalarm. Dog blev det besluttet, at der med nybyggeriet også skulle følge et nyt, moderne og automatiseret brandalarmeringssystem.

LØSNINGEN

Af Sorø Kommune blev det besluttet at Eiland Brand og Sikring skulle stå for installationen af et spritnyt ABA-anlæg. Et ABA-anlæg har, modsat andre brandalarmer, flere justeringsmuligheder og kan i langt højere grad tilpasses til f.eks. at være mere eller mindre følsomt eller have større fokus på at opfange enten røg eller brand. På den måde kunne Lundebo tilpasse deres ABA-anlæg til deres behov.

RESULTATET

Lundebo Specialcenter er i dag udstyret med et moderne ABA-anlæg, der muliggør hurtig alarmering til og udrykning af brandvæsnet. Udover det, kan alle dele af anlægget administreres og monitoreres fra ét centralt punkt så medarbejderne eller serviceteknikere hurtigt kan danne sig et overblik. Med andre ord gør Lundebos nye ABA-anlæg det muligt at holde styr på hele Lundebo, til trods for at centeret er opdelt i flere bygninger.

OM LUNDEBO

Lundebo Specialcenter er et botilbud der kan huse op til 58 beboere, der her erhvervet sig senhjerneskader, sindslidelser og særlige former for demens.

Udover at tilbyde et trygt og godt hjem til disse beboere, så tilbyder Lundebo Specialcenter også rehabilitering, træning og rådgivning, specialiseret til den enkelte beboer.

Specialcenteret kan tilbyde beboerne et af de mest specialiserede tilbud på dette fagområde på hele Sjælland, og arbejder ud fra neuropædagogiske principper med en anerkendende tilgang til hver enkelt tilknyttet person.

Lundebo huser udover rehabiliterings- og træningsteams også en hjerneskaderådgivning, der gør det muligt for kommuner, sagsbehandlere, hospitaler og andre interessenter at blive klogere på, og købe ydelser på hjerneskadeområdet. På den måde er Lundebo med til at sprede viden om senhjerneskader, sindslidelser og visse demensformer.

Har du også brug for hjælp?

Kontakt os nu

Samarbejdspartnere

Region Sjælland logo
Ajcon logo
DSV logo
Öxneholm logo
Roskilde Tekniske Skole logo
Novozymes logo
Skel.dk logo
Novo Nordisk logo
Odin Engineering logo
Frese logo