Eiland Brand & Sikring
er DBI certificeret

Vi rådgiver og projekterer brandalarmeringsanlæg jf DBI Retningslinje 232 & retningslinje 24 som passer til netop din ejendom. Vi tilbyder intelligente detektorer som er tilpasser uanset om det er hotel, butikscentre eller virksomheds produktion.

 

Logo DBI-certification hvidBygningsreglementet & Teknisk forskrifter stiller i dag krav til Brandsikring af ejendommen med ABA anlæg og ABDL. Eiland udfører de årlige lovmæssige test og indberetninger til brandmyndigheden i din kommune.

  • ABA   :  Automatisk brandalarmering - Sikring af mennesker og værdier via brand detektor
  • ABV   :  Automatisk brandventilation – Ovenlysvinduer som er oplukkelige
  • AVA   :  Talevarsling/Tonevarsling - hurtig og sikker evakuering via højtaler kald
  • ABDL :  Automatiks branddørs-lukning – lukker døre mellem to lokaler ved en røgudvikling
  • Nød- og Panik belysning

 

Det er for sent at handle, når skaden er sket!

Kontakt os for professionel vejledning på 5884 1400