Hvad er et AVS-anlæg?

Simon

AVS står for Automatisk Vand Slukning og har til formål at kontrollere eller helt slukke en brand vha. vand

Hvad er et ABDL-anlæg?

Simon

ABDL står for Automatisk Brand Dørs Lukning og har til formål at lukke alle ind- og udgangsdøre i tilfælde af røg- og/eller brandudvikling.

Hvad er et AVA-anlæg?

Simon

AVA står for Automatisk Varslings Anlæg og har til formål at varsle bygningen i tilfælde af brand, terror eller lignende faresituationer

Hvad er et ABV-anlæg?

Simon

ABV står for Automatisk Brand Ventilation og et ABV-anlæg har til formål at lede røg og/eller brand ud af bygningen. Vinduer, lemmer og andre åbninger i tag eller højt i facaden vil blive åbnet, så røg ledes ud af bygningen

Hvad er forskellen på et ABA-anlæg og en brandalarm?

Simon

Både ABA-anlæg og brandalarmer har den funktion at alarmere i tilfælde af brand. Dog har et ABAanlæg langt flere muligheder for at blive tilpasset det pågældende miljø som anlægget placeres i

Hvad er et ABA-anlæg?

Simon

ABA står for Automatisk Brand Alarmering, og med et ABA-anlæg får du et automatisk brandalarmeringsanlæg, der registrerer en opstået brand så tidligt som muligt